DÖNERİN TARİHÇESİ


Dönerin tarihi hakkında kesin bilgi ve belgeler olmamaklar Anadolu’da dönerle ilgili ilk bulgular 1750’li yılara dayanmaktadır.

Orta Asya kökenli bir kebap türü olarak bilinen döner; Osmanlı dönemi seyahatnamelerinde 18. yy’da bahsi geçtiği görülmektedir.

Kuzu çevirmeden esinlenerek bugünkü haline gelen dönerin bazı kaynaklarda savaşmaya giden askerlerin çiğ eti kılıçlarına takarak ateş üzerinde çevirdikleri pişen kısmı ise bıçaklarıyla kestikleri de söylenir.

Bir başka kaynakta ise 1850 yılında Bursa’da İskender Bey tarafından Türk mutfağına kazandırıldığı iddia edilen dönerin, kaynaklarda anavatanın Kastamonu ve dönerin bir başka çeşidi olan çağ kebabıyla ünlü Erzurum olduğunu yer alır.

Dönerin tarihi ile resmi bir belge bulunmazken İstanbul’da James Robertson tarafından1855 yılında çekilen bu fotoğraf, tarihteki ilk döner fotoğrafı olarak kayıtlara geçmiştir.

Döner Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde de yer bulmuştur. Lezzetinden övgüyle bahseden Çelebi ‘Öyle hoş, yumuşak ve taze ki, yeryüzünde böylesi başka kebap yoktur” demiştir.